Eduardo Gayton Zaragoa booked on REQUEST TO APPREHEND – POM – HAYS CO

Eduardo Gayton Zaragoa (Travis County Central Booking)

Eduardo Gayton Zaragoa (TCSO)

AUSTIN, TX — Eduardo Gayton Zaragoa was booked into the Travis County Jail on 4/15/2021, charged with REQUEST TO APPREHEND – POM – HAYS CO.

Record: 11208072 / Booking: 2106005 / Charge: 4000-0 REQUEST TO APPREHEND – POM – HAYS CO

 

Leave a Reply