Fabian Garza booked on CRIMINAL TRESPASS

Fabian Garza (Travis County Central Booking)

Fabian Garza (TCSO)

AUSTIN, TX — Fabian Garza was booked into the Travis County Jail on 8/31/2020, charged with CRIMINAL TRESPASS.

Record: 11195042 / Booking: 2016842 / Charge: 2716-0 CRIMINAL TRESPASS

 

Leave a Reply